MARKETINGOVÁ AGENTURA
ALFRÉDA KAŠPARA

Nebojte se zaměstnat Alfréda Kašpara
jako vašeho marketingového manažera!