Zelení

V roce 2017 jsme pomáhali nastavovat vizuální komunikaci pro stranu Zelených. I přes volební neúspěch si myslíme, že vizuální identita této kampaně byla jasně definovaná a vystihovala Zelené tak, jak je dáno samotnou podstatou názvu strany.

  • tudy!